Tài chính - ngân hàng

Chi phí dự phòng và nợ xấu “ăn mòn” lợi nhuận ngân hàng

Nợ xấu tăng cao lại chính là nguyên nhân khiến nhiều ngân hàng phải nâng mức trích lập dự phòng rủi ro lên, “ăn mòn” lợi nhuận của chính họ.

Các ngân hàng đang lần lượt công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020. Trước tình hình nợ xấu còn diễn biến phức tạp và sẽ tăng cao do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đa số ngân hàng đã phải tính đến phương án tăng cường trích lập dự phòng rủi ro. Tuy nhiên, chính điều này lại đang “ăn mòn” lợi nhuận của các ngân hàng.

Cụ thể, tại VietBank, trong quý 3/2020 chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng đến 65% so với cùng kỳ lên 25 tỷ đồng. Do đó lợi nhuận trước và sau thuế của Ngân hàng giảm đến 52% và 54%, chỉ còn gần 86 tỷ đồng và gần 66 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, hoạt động chính của Vietbank vẫn sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ khi chỉ mang về hơn 487 tỷ đồng lãi thuần. Chi phí dự phòng tín dụng tăng đến 80%, ở mức 66 tỷ đồng, do đó, lãi trước và sau thuế giảm 13% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 374 tỷ đồng và 295 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 tại VietBank.

Đáng chú ý, tính đến ngày 30/09/2020, tổng nợ xấu tại VietBank tăng đến 61% so với đầu năm, lên mức gần 868 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng 54%, lên mức gần 135 tỷ đồng; nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 64% lên mức 161 tỷ đồng và nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 62% lên mức gần 572 tỷ đồng. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tăng từ mức 1,32% của đầu năm lên 2,03%.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 tại VietBank.

Tương tự, tại PGBank đã mạnh tay trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gấp 3,3 lần cùng kỳ 2019, lên mức gần 140 tỷ đồng, do đó lợi nhuận trước và sau thuế quý 3 của Ngân hàng giảm mạnh 70%, chỉ còn hơn 21 tỷ đồng và gần 17 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PGBank báo lãi trước và sau thuế gần 132 tỷ đồng và hơn 105 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC quý 3/2020 tại PGBank.

Về chất lượng nợ vay, tại ngày 30/09/2020, tổng nợ xấu của PGBank giảm nhẹ 5% so với đầu năm ở mức gần 715 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm 33% nợ nhóm 4. Tuy nhiên nợ nhóm 3 lại tăng 81% lên mức gần 81 tỷ đồng. Do đó, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của PGBank chỉ giảm nhẹ từ mức 3,16% đầu năm xuống còn 2,87%.

Nguồn: BCTC quý 3/2020 tại PGBank

Hay tại Bac A Bank, 9 tháng đầu năm 2020 chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 35% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận trước và sau thuế của Bac A bank  giảm 19% so với cùng kỳ, đạt hơn 522 tỷ đồng và hơn 418 tỷ đồng.

Tổng nợ xấu của Bac A Bank tính đến ngày 30/9/2020 tăng 19% so với đầu năm, lên mức gần 597 tỷ đồng. Trong đó, nợ nhóm 4  gấp 15,6 lần, từ mức 17 tỷ đồng lên gần 275 tỷ đồng; nợ nhóm 5 cũng tăng vọt 38%. Do đó, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng nhẹ từ 0,69% hồi đầu năm lên 0,81%.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 tại Bac A Bank.

Đáng chú ý, trong quý 3/2020, ACB đã trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 162 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước và sau thuế vẫn tăng 34% so với cùng kỳ, đạt gần 2.592 tỷ đồng và 2.075 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, chi phí dự phòng rủi ro tại ACB cũng tăng 329% lên mức 694 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước và sau thuế vẫn tăng 15% so với cùng kỳ, đạt hơn 6.411 tỷ đồng và hơn 5.133 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 tại ACB.

Đáng lưu ý, tổng nợ xấu của ACB tại thời điểm 30/09/2020 lại tăng vọt 71% so với đầu năm, ghi nhận gần 2.480 tỷ đồng, nếu không tính gần 2.177 tỷ đồng dư nợ của ACBS. Trong đó, nợ nhóm 3 tăng 253% lên mức gần 831 tỷ đồng; nợ nhóm 4 tăng 75% lên mức 543 tỷ đồng và nợ nhóm 5 tăng 22% lên mức 1.105 tỷ đồng. Do đó, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của ACB từ mức 0,54% đầu năm lên 0,84%.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 tại ACB.

Lê Tuấn

Back to top button