Kết nối giao thương

Bộ Tài chính triển khai 3 gói thầu mua gạo đưa vào dự trữ quốc gia

Ngày 12/9 vừa qua, Bộ Tài chính đã có công văn số 215/QLG – NLTS đề nghị các công ty cung cấp báo giá gạo sản xuất năm 2021 gồm 3 gói thầu: 02 gói 25.000 tấn và 01 gói 25.413 tấn, báo giá bằng bản điện tử gửi trước 16h30 ngày 13/9/2021.

Theo đó, Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) đề nghị các công ty sản xuất, kinh doanh lương thực chào giá bán gạo đối với loại gạo sản xuất năm 2021, 15% tấm, chất lượng gạo xuất kho dự trữ quốc gia quy định tại quy chuẩn QCVN06: 2019/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo DTQG (xuất kho DTQG) ban hành theo thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (tại Phụ lục 1 đính kèm); Giá bao gồm chi phí về Bao bì, bốc vác lên phương tiện bên mua, giám định, có VAT.

Những công ty có thể tham gia các gói thầu trên cần phải có số lượng tồn kho tối thiểu 30.000 tấn/gói thầu đang nằm trong kho của công ty ký hợp đồng bán gạo.

Ptt4
Quy định về kỹ thuật gói thầu

Công ty có trách nhiệm vận chuyển hàng hóa được trúng thầu theo thời gian giao hàng mà Bộ Tài chính yêu cầu đến trung tâm các huyện thị của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Kiên Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Thời gian giao hàng đảm bảo tối đa 15 ngày kể từ khi ký hợp đồng; Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ thanh toán theo tiến độ giao hàng.

Công văn nêu rõ, đơn vị bán gạo cho Bộ Tài chính được thanh toán chi phí vận chuyển và các khoản chi phí xuất cấp cứu trợ thực thanh, thực chi do Bộ Tài chính chi trả khi đã thực hiện đầy đủ chứng từ theo quy định.

Công ty chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa được trúng thầu đến trung tâm các huyện thị của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phân bổ gạo theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

Minh Anh

Back to top button