Thuế

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Bộ Tài chính mới đây đã đề xuất Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Bộ Tài chính vừa đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Ảnh minh họa

Cụ thể, đối với thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề nghị thời gian gia hạn là 5 tháng trong năm 2021. Dự kiến, số thu ngân sách của các tháng đó giảm khoảng 68.800 tỷ đồng. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, kiến nghị gia hạn 3 tháng thời gian nộp thuế của quý I, quý II cho doanh nghiệp và tổ chức thuộc đối tượng gia hạn. Ước tính số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn khoảng 40.500 tỷ đồng.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ này đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn. Dự kiến số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn là khoảng 1.300 tỷ đồng.

Đối với tiền thuê đất, đề nghị gia hạn đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng được giảm. Dự kiến, số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng.

Thanh Bình

Back to top button

Hiển thị quảng cáo

Please consider supporting us by disabling your ad blocker