Dự án

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án bến cảng Liên Chiểu (Đà Nẵng)

UBND TP. Đà Nẵng cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn số 7372/BKHĐT-KTĐTLT về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án bến cảng Liên Chiểu.

Theo đó, về ngân sách Trung ương hỗ trợ dự án liên vùng xác định đối với dự án bến cảng Liên Chiểu phù hợp quy định dự án kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh tại Điều 5 Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 và Điều 5 Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020.

Từ đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội xem xét hỗ trợ 2.000 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ dự án liên vùng trong giai đoạn 2021-2025, trong đó, kế hoạch năm 2021 dự kiến bố trí 200 tỉ đồng để thực hiện dự án (văn bản số 6842/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) sau khi có ý kiến đồng ý của Quốc hội.

Bến cảng Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) là cảng biển thứ hai tại Việt Nam được quy hoạch với chức năng là cảng cửa ngõ quốc tế.

Về ngân sách Trung ương hỗ trợ số vốn còn lại của hạng mục xây lắp, UBND TP. Đà Nẵng có trách nhiệm bố trí trong kế hoạch trung hạn 2021-2025, phần vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương trên 994 tỉ đồng (sau khi có ý kiến của Quốc hội) và huy động nguồn ngân sách địa phương để hoàn thành dứt điểm dự án.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông công chính đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và dự thảo văn bản của UBND TP. Đà Nẵng trình Thủ tướng chính phủ xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư của dự án này.

Vị trí dự kiến xây cảng Liên Chiểu và cảng Tiên Sa đang hoạt động hiện tại.

Theo đó, bến cảng Liên Chiểu thuộc lĩnh vực cảng biển quốc gia có tính chất kết nối liên vùng và khu vực Đông Nam Á, thúc đẩy phát triển thông thương hàng hóa của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế – xã hội cho vùng miền Trung và Tây Nguyên.

Đặc biệt, cảng biển Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực (loại I). Về lâu dài có khả năng phát triển để đảm nhận vai trò cửa ngõ quốc tế ở khu vực miền Trung (loại IA).

Được biết, Dự án bến cảng Liên Chiểu có tổng vốn đầu tư phần cơ sở hạ tầng dùng chung với hơn 3.426 tỉ đồng.

Trường Sơn

Back to top button