Điểm đến đầu tư

Bộ Chính trị phân công ông Trịnh Văn Chiến tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đến hết Đại hội Đảng XIII

Bộ Chính trị vừa có thông báo phân công ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2015-2020, tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sáng 27/10, phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Bộ Chính trị đã có thông báo phân công ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã lưu ý Thanh Hóa về công tác cán bộ. Theo Chủ tịch Quốc hội, công tác cán bộ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, do vậy, Chủ tịch Quốc hội Đề nghị Đại hội hãy phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, bám sát các quy định về bầu cử trong Đảng, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, gồm những người thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, có uy tín, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm , đủ sức lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX…”.

Ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020, sẽ tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tới hết Đại hội XIII của Đảng

Bên cạnh đó, Đại hội cũng xem xét lựa chọn để bầu ra những người tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân Thanh Hóa tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về công tác nhân sự, dự kiến số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 là 65 người (giảm 4 người so với nhiệm kỳ 2015-2020); 17 người sẽ được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ có 13 ủy viên.

Theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị thì sẽ không có quá 3 Phó Bí thư. Tuy nhiên, do Thanh Hóa là tỉnh lớn, số lượng đảng viên đông nên Bộ Chính trị đã đồng ý cho Thanh Hóa được bầu 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Được biết , chiều nay 27/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh hoá sẽ tiến hành quy trình bầu Ban Chấp hành khoá mới và giới thiệu nhân sự giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

(DN&DT)

Back to top button