Điểm đến đầu tư

Bến Tre thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ lực

Với mục tiêu đẩy mạnh sản xuất công nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và phát triển bền vững, tỉnh Bến Tre phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 đạt 75 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 17,42%/năm.

Cụm công nghiệp Giao Long – Bến Tre

Cụ thể, trong giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Bến Tre đã tập trung thu hút đầu tư và phát triển nhanh các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp ưu tiên. Đến nay, tỉnh thu hút được 51 dự án đầu tư ngành công nghiệp mũi nhọn, ưu tiên, với tổng vốn hơn 2.130 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, tỉnh đã phê duyệt quy hoạch 8 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp, với tổng diện tích đất công nghiệp 1.727 ha. Các khu công nghiệp Giao Long I, Giao Long II và An Hiệp đi vào hoạt động ổn định, với tổng diện tích 242 ha.

Hiện, tỉnh Bến Tre đang tập trung đầu tư phát triển Khu công nghiệp Phú Thuận với diện tích 230 ha.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 10 cụm công nghiệp được thành lập, với tổng diện tích 347,3 ha. Trong đó, có chín cụm công nghiệp đã quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 337,3 ha, bốn cụm công nghiệp đã đầu tư và đi vào hoạt động.

Các cụm công nghiệp có 22 dự án đăng ký đầu tư, với tổng vốn khoảng 4.882 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 5.700 lao động.

Bến Tre đặt mục tiêu đẩy mạnh sản xuất công nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa và phát triển bền vững, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 đạt 75 nghìn tỷ đồng. Phấn đấu giai đoạn 2021 – 2025, tăng trưởng bình quân 17,42%/năm.

Để triển khai, tỉnh chỉ đạo hoàn thiện phương án phát triển cụm công nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư; ưu tiên kêu gọi đầu tư phát triển khu công nghệ cao, khu công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ.

Theo đó, tỉnh sẽ thực hiện tái cơ cấu ngành công nghiệp và chuyển đổi nhanh cơ cấu sản phẩm theo hướng hiện đại, đổi mới, nâng cấp dây chuyền thiết bị các cơ sở hiện có để tạo sức cạnh tranh bền vững, phù hợp với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, Bến Tre tập trung phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển nhanh các ngành công nghiệp chủ lực, có lợi thế cạnh tranh, ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ mới, công nghiệp hỗ trợ, thiết bị điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, cơ khí.

Thanh Hằng

Back to top button

Hiển thị quảng cáo

Please consider supporting us by disabling your ad blocker