Bài phản ánh

Bất thường gói thầu mua sắm OTB và Splitter tại VNPT Hà Nội

Ngày 8/7/2020, ông Hà Phú Thịnh – Phó Giám đốc VNPT Hà Nội – ký ban hành quyết định số 3568/VNPT-Hni-ĐT, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói Mua sắm OTB và Splitter. Theo đó, doanh nghiệp trúng thầu là Công ty CP Xây lắp Bưu điện Hà Nội (Hacisco) và Công ty CP Thiết bị Bưu Điện. Điều đáng nói, ông Hà Phú Thịnh lại là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hacisco và sản phẩm trúng thầu hầu hết thuộc Công ty CP Thiết bị Bưu Điện.

Back to top button