Nông nghiệp

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 19/11/2020, thực hiện Văn bản số 8395/BCT-CTĐP ngày 04/11/2020 của Bộ Công Thương về việc kiểm tra, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. UBND TP Hà Nội đã phối hợp với Đoàn kiểm tra Bộ Công Thương kiểm tra việc thực hiện xây dựng nông thôn mới tại huyện Đan Phượng (Hà Nội).

Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Cao Quốc Hưng – Thứ trưởng Bộ Công Thương, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020, Trưởng Ban chỉ đạo của Bộ Công Thương; đồng chí Nguyễn Văn Sửu – Phó Chủ tịch Thưởng trực UBND TP, Phó trưởng Ban chỉ đạo Chương trình nông thôn mới Hà Nội; đông chí Chu Phú Mỹ – Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố; cùng lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và đại diện các đơn vị như: Cục xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại; Tập đoàn Điện lực Việt Nam…

Đồng chí Chu Phú Mỹ – Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Chu Phú Mỹ – Giám đốc sở NN&PT NT Hà Nội, phát biểu khai mạc Hội nghị: “Hệ thống hạ tầng đô thị được duy trì tốt; duy trì tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; sản xuất nông nghiệp thuận lợi và đã hoàn thành thu hoạch vụ mua, năng suất đạt 56.2 tạ/ha.

Tăng2.3 tạ/ha so với cùng kỳ; tổng sản lượng đạt 442.4 nghìn tấn, tăng 1.3% cùng kỳ; chăn nuôi cơ bản ổn định, công tác tái đàn lợn còn chậm do nguồn cung giống hạn chế, giá con giống cao; quy mô đàn đạt 1.34 triệu con, tăng 17.2% cùng kỳ; lũy kế 10 tháng đầu năm, toàn thành phố thu thút được 142.3 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước; 3.13 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài; có 22.5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký 288.7 nghìn tỷ đồng (giảm 4% về số lượng, giảm 13% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước).

Tổng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến nay đạt 300.1 nghìn doangh nghiệp; tổng thu NSNN trên địa bàn 10 tháng đầu năm đạt 208 nghìn tỷ đồng, đạt 74.6% dự toán (giảm 7% so với cùng kỳ), chi ngân sách địa phương 54.7 nghìn tỷ đồng, đạt 53% dự toán (tăng 5% cùng kỳ); kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm đạt 13.2 tỷ USD, tăng 0.1% so với cùng kỳ…”.

Các đại biểu tham dự đọc tham luận và phản biện điều đã là chưa làm được

“Kết quả huy động thực hiện Chương trình từ năm 2016 đến hết tháng 10/2020 là 61.209 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương là 58 tỷ đồng; ngân sách thành phố 20.948,2 tỷ đồng; ngân sách huyện 32.700,8 tỷ đồng; ngân sách xã 1.520,9 tỷ đồng.

Vốn huy động ngoài ngân sách là 5.980,9 tỷ đồng; trong đó, đóng góp nhân dân (bằng ngày công lao động trực tiếp, hiến đất làm các công trình công cộng…) là 2.577,1 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp, HTX là 2.514.2 tỷ đồng; các nguồn khác là 889,6 tỷ đồng…”, ông Mỹ bổ sung thêm về kết quả huy động và phân bổ nguồn lực thực hiện Chương trình.

Theo đó, Hà Nội có 07 huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 06 huyện đã trình Trung ương thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới.

Tính tới thời điểm hiện tại, có 355/382 xã (chiếm 92.9%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 24/27 xã còn lại đạt và cơ bản đạt từ 15 – 19 tiêu chí; 03 xã đạt và cơ bản đạt từ 11 – 14 tiêu chí. Bình quân số tiêu chí/xã đạt 18.82 tiêu chí.

Đại diện các cơ quan nhà nước tham dự Hội nghị trên tinh thần lắng nghe Báo cáo và đóng góp ý kiến

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn tồn tại nhiều hạn chế như: Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch chuẩn đô thị tại một số huyện còn thấp (Phú Xuyên: 61.6%; Sóc Sơn: 63.5%…) trong khi bình quân khu vực nông thôn TP Hà Nội là 78%.

Nguyên nhân đến từ nhiều phía nhưng cơ bản do việc đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn ở một số địa phương còn dàn trải; cán bộ kiêm nhiệm nhiều việc nên tiến độ chậm; cơ chế, chính sách trên một số lĩnh vực chưa phù hợp với thực tiễn. Tác động của giá cả, các yếu tố thị trường, thiên tai dịch bệnh…

Qua đó xác định một số nhiệm vụ mới như: Đổi mới cơ chế chính sách và tổ chức sản xuất ở nông thôn thúc đẩy phát triển nông thôn gắn với xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới và phát triển các hình thức sản xuất, đẩy mạnh hợp tác, liên doanh, liên kết hỗ trợ đầu ra cho nông dân; nâng cao chất lượng lao động…

Phan Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Back to top button