Thương hiệu địa phương

Bắc Ninh đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2021

Việc đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được thực hiện chính xác, công tâm, khách quan, để các sản phẩm khi lưu thông trên thị trường được người tiêu dùng đánh giá cao.

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình Mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm (OCOP) tỉnh năm 2021.

UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, năm 2021, toàn tỉnh có 110 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, thuộc các lĩnh vực: thực phẩm, đồ uống, đồ trang trí, đồ thờ… Trong đợt này đánh giá này, có 42 sản phẩm thuộc 7 huyện, thành phố đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh.

Bg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn tham quan gian trưng bày các sản phẩm OCOP tại hội nghị. Ảnh: CTTĐT Bắc Ninh

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh tiến hành chấm điểm, phân hạng các sản phẩm theo Bộ tiêu chí đã được phê duyệt, đảm bảo nghiêm túc, chính xác, đúng với chất lượng và yêu cầu đề ra. 

Theo đó, Hội đồng đã thống nhất chấm điểm và xếp hạng 42 sản phẩm của 16 chủ thể đạt chất lượng 3 sao trở lên, trong đó 22 sản phẩm đạt chất lượng 3 sao, 20 sản phẩm đạt chất lượng 4 sao.

UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo đạo Chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm, Văn phòng điều phối Nông thôn mới, tỉnh các chủ thể tiếp tục bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng. Trên cơ sở đó, Hội đồng hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh để cấp chứng nhận OCOP cho các sản phẩm này.

Tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp, chủ thể trên địa bàn tỉnh tiếp tục đầu tư, nghiên cứu để hoàn thiện và cải tiến các sản phẩm OCOP cả về mẫu mã và chất lượng. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Khuê Hiền

Back to top button