Nông nghiệp

92/98 xã tại Quảng Ninh đạt chuẩn NTM và đẩy mạnh kế hoạch OCOP năm 2021

Quảng Ninh đã trở thành một trong những tỉnh trên cả nước đi đầu trong xây dựng NTM. Hiện tại tỉnh đã có 92/98 xã đạt chuẩn NTM, đồng thời đẩy mạnh kế hoạch OCOP năm 2021.

92/98 xã tại Quảng Ninh đạt chuẩn NTM

Hiện tại, toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 92/98 xã đạt chuẩn NTM (trong đó có 30 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 12 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu), vượt mục tiêu đặt ra. Đặc biệt, tính đến hết năm 2020 không còn xã dưới 15 tiêu chí, có 7/13 địa phương cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Nhờ thực hiện hiệu quả mô hình NTM mà thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 45 triệu đồng/người/năm, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm xuống còn khoảng 1%.

92 98 Xa Tai Quang Ninh Dat Chuan Ntm Va Day Manh Ke Hoach Ocop Nam 2021

Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu hết năm 2021 sẽ có thêm ít nhất 6 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nâng tổng số thành 97/98 xã đạt chuẩn NTM hướng đến dẫn đầu trong cả nước hoàn thành kế hoạch đề ra.

Hiện tại, ngoài công tác vận động, tuyên truyền thì tỉnh cũng ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, giải quyết việc làm, đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo nhanh, bền vững để đạt được mục tiêu đề ra.

Đảm bảo thực hiện kế hoạch OCOP năm 2021

Hiện tại, tỉnh Quảng Ninh đã tiếp tục bố trí 200 tỷ đồng ngân sách nhằm hỗ trợ thực hiện các tiêu chí để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và kế hoạch OCOP năm 2021. Đồng thời, tỉnh cũng tập trung phát triển sản xuất, sản phẩm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo cho người nông dân thông qua Chương trình OCOP.

Tỉnh cũng tiếp tục xây dựng công tác phát triển sản phẩm trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP với mục tiêu nâng tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ninh lên 500 sản phẩm, trong đó, có 238 sản phẩm đạt từ 3-5 sao.

Thời gia tới, tỉnh cũng đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại lên sàn thương mại điện tử quảng bá, giới thiệu, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ra khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Với chương trình OCOP, tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh sẽ rà soát lại nguồn hàng đạt chuẩn OCOP để có phương án tiêu thụ nông sản cho người dân, trong đó, chú ý phát huy hiệu quả kênh thương mại điện tử, đẩy mạnh tiêu thụ trên cả nước nhất là trong các siêu thị.

Phan Huy – Quỳnh Nga

Back to top button